Ловен Туризъм

Ловно стопанство "Странджа"

Ловно стопанство "Странджа" се намира в Странджа планина на територията на Дгс "Звездец",на 40 км от Бургас.Надморската височина от 400 м. /средно/ дава възможност за уникален биотоп, спокоен лов и разнообразен дивеч - дива свиня, сърна, елен, вълк и др. Вековни гори, комбинирани с множество дивечови ниви, удобни чакала предлагат успешен лов на дива свиня /гонка, чакало/, сръндак /чакало, на ход/, елен /подборно/ и хищник - вълк, лисица, чакал.

В непосредствена близост се намира крепостта "Голямото кале", може би най-голямата тракийска и късноантична крепост на територията на българска Странджа, а в югозападна посока – в местността Кошубаир – има мегалитни паметници.Специфичният климат на странджанската област се формира под влиянието на Черно и Средиземно море. Средногодишните температури са високи – 11.1 до 12.8°С; валежите са между 100 и 800 мм, разпределени неравномерно през годината с летен минимум и есенен максимум. Чертите на климата се променят с навлизането от морския бряг навътре в планината – валежите се увеличават, средногодишните температури намаляват, зимата става по-студена. Изворите на река Младежко , с които граничи Ловно Стопанство "Странджа" ,местните хора боготворят, тъй като вярват, че водата им е светена и притежава целебна сила.

Странджанският регион, включително крайбрежната ивица, е един от най-богатите на животински видове в България. Разнообразието и идентичността на видовете е много добре запазена, тъй като в продължение на десетилетия достъпът до планината е бил ограничен поради близостта на държавната граница.Птиците в Странджа планина са особено многобройни. През определени периоди от годината броят на птиците достига 261, което представлява 68% от всички птици, които могат да се намерят в България. Голяма част от тази бройка са мигриращи птици, тъй като един от главните маршрути на миграция на птиците в Европа – ВИА ПОНТИКА (Черноморски маршрут) минава над Странджа планина. 17 вида птици са включени в Червената книга на България, а 1 – в Световната червена книга. Разположено е в една от най-живописните местности на Странджа, близо до изворите на р. Младежка.

В близост до стопанството има пещери, наречени "Леярниците". Най-ранните материали за околностите датират от къснобронзовата и ранножелязната епохи (ХVІІІ - ХІ в.пр.Хр.).  На 1 км западно от стопанството е местността  Голямото кале с останки на  най-голямата ранновизантийска крепост в Странджа. В центъра й се намира пещерата "Калето", в която е открита керамика от късното Средновековие (ХІІ–ХІV век). При разкопките в  крепостта са открити много материали от късната античност и доказателства, че нейното съществуване може да се свърже с развитието на металургията в региона. Сред материалите има монети на Констнтин Велики и Теодосий І. Стопанството е живописно заградено от каньоните на реките Младежка и Близнашка.