Ценоразпис

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ

Допълнителни условия
Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им.. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.
Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.
За ранен и ненамерен едър дивеч(освен при групов лов на дива свиня и индивидуален лов на глиган), се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч (при трофейните според заявката).
Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най- късно до 10 дни преди провеждането на лова.

Услуги

услугацена
Ловен водач за един ден100 лв.
Транспорт в Стопанството
80 лв./ ден
Групов лов на дива свиня150  лв. на ловец дневно
Групов лов на дива свиня за уикенд /2 дни200 лв. на ловец
Трансфер /място на пристигане-стопанство
1.50 лв./км,но не повече от 600лв.
Ловно куче20 лв. дневно

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

I. ЕДЪР ДИВЕЧ

1. ДИВА СВИНЯ - SUS SCROFA L.

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:
Срок за ловуване – целогодишно

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

дължина на долните зъби
ценавсеки допълнителен мм.
до 14.00 см.500 лв. 
от 14.00 см. до 16.00 см.500 лв.20 лв.
от 16.00 см. до 18.00 см.700 лв.20 лв.
от 18.00 см. до 20.00 см.1000 лв.25 лв.
от 20.00 см. до 22.00 см.1400 лв.45 лв.
над 22.00 см.2500 лв.100лв

За отстреляна дива свиня до 1 год. – 100 лв.
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 200 лв.
За отстреляна женска над 2 гoд. – 1000 лв.
За ранен и ненамерен глиган      - 500 лв.
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:
Срок за ловуване - от 1 октомври до втората неделя на месец януари.
Групов лов в ловни дворове към БИСД – от 1 октомври до последния ден на февруари.      
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

дължина на долните зъбицена
до 14.00 см.500 лв.
от 14.00 см. до 16.00 см.500 лв.
от 16.00 см. до 18.00 см.700 лв.
от 18.00 см. до 20.00 см.1000 лв.
от 20.00 см. до 22.00 см.1400 лв.
над 22.00 см.2500 лв.

За отстреляна дива свиня до 1 год. -100 лв.

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 200 лв.
За отстреляна женска над 2 г. – 1000 лв.
При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

2. СРЪНДАК - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване:

  • мъжки  –  от 1 май до 30 октомври
  • женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.

теглоценаза  всеки допълнителен грам
до 250 гр.250 лв.2 лв.
от 250 гр. до 300 гр.250 лв.5 лв.
от 300 гр. до 350 гр.550 лв.7 лв.
от 350 гр. до 400 гр.900 лв.15 лв.
от 400 гр. до 450 гр.1700 лв.22 лв.
над 450 гр.2800 лв.55 лв.

За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна сърна -  100 лв.
За отстрелян приплод – 90лв

ІІ. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

видсрок за ловуванецена
1. ГОРСКИ БЕКАС - Scolopax Rusticola15 август - 28 февруари40 лв.
2. ФАЗАН - Рhasianus Colchicus1 октомври - 31 януари18 лв.
3. ДИВА ПАТИЦА - Anas Platyrhynchos1 октомври - 31 януари10 лв.
4. ЯРЕБИЦА - Perdix Perdix1 октомври - 30 ноември35 лв.
5. КЕКЛИК - Alectoris Graeca1 октомври - 30 ноември30 лв.
6. ЗАЕК - Lepus Europaeus1 октомври - 31 декември50 лв.

ІІІ. ХИЩНИЦИ

видсрок за ловуванецена
1. ВЪЛК - Canis Lupusцелогодишно400 лв.
2. ЛИСИЦА - Vulpes Vulpesцелогодишно10 лв.
3. ЧАКАЛ - Canis Aureusцелогодишно10 лв.
4. БЯЛКА - Martes Foinaцелогодишно10 лв.
5. ЧЕРЕН ПОР - Mustel Putoriosцелогодишно10 лв.

Забележка: отстрелните такси не включват дрането и осоляването на кожите.

Дивечовото месо не се заплаща.

Всички цени са в лева с включен ДДС.
Запазваме си правото за промени.

НАСЛУКА в Ловно Стопанство "Странджа"  територията на ДГС "Звездец" !