Странджа

Странджа е разположена в източната част на историкогеографската област Тракия между Бургаската низина, Черно море и източнотракийската равнина. Общата площ на планината е около 10 000 квадратни километра.

Странджа има три добре очертани била - основното южно било в Турция, граничното било и ридът Босна, разположен изцяло на българска територия. Южното било, разположено в посока северозапад-югоизток, е изцяло в турска територия и на него се намира най-високият връх на планината - Голяма Махиада или Махиада (Mahya Dag, Махя даг), висок 1031 метра в частта Карамустафа баир. Граничното било е оградено от долините на Резовска река и Велека и най-високата му точка е връх Голямо градище (710 метра). На североизток е разположен ридът Босна, с най-висок връх Папия (502 метра) с разклоненията Росен баир и Медни рид. Между граничното било и Босна в долината на Велека е разположена историкогеографската област Хасекия.

От нея извират реките Велека, Резовска, Ропотамо, Дяволска река, Факийска река, Оряшка река и Изворска река. В южната част на планината климатът е със средиземноморско влияние.

Странджа е най-слабо населената област в България - едва 10 души на квадратен километър.